Blended Learning

Blended Learning is een combinatie van E-learning (een internet-lesprogramma) met een ééndaagse praktijkopleiding.
Cursisten bereiden zich in hun eigen tempo en op een door henzelf gekozen tijdstip en plaats voor op de praktijkopleiding.

Studiebelasting:

Cursisten besteden gemiddeld vier tot zes uur aan het doorlopen van het E-learning programma. Het verplichte praktijkgedeelte
duurt een dag. 
De studietijd voor het doornemen van de herhaling bedraagt 3 tot 4 uur. Het praktijkgedeelte duurt een halve dag.

Toelating tot praktijkdag:
Cursisten worden toegelaten tot de praktijkopleiding als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald.
Op de praktijkdag krijgen cursisten een theorie- en een praktijktoets (competentietoets). Beide toetsen moeten met een voldoende
worden afgesloten.

Aantal deelnemers:
De groep bestaat uit maximaal 15 personen. 

Meer informatie en kosten:
Neem voor uitgebreide informatie en een prijsopgave contact met ons op.
Tel: 06-45921595
Mail: dijkstrabhvsupport@dbhvs.nl