Skip to main content

ONTRUIMINGSPLAN

Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat de medewerkers hiervan geen nadelige invloeden ondervinden. Hiervoor dient de u als werkgever doeltreffende maatregelen te nemen om het mogelijk te maken dat de werknemer, indien nodig, zich snel in veiligheid kan stellen of andere passende maatregelen kan nemen om schade aan de gezondheid zoveel mogelijk te beperken.

In een ontruimingsplan staat omschreven hoe te handelen indien er zich een calamiteit voordoet.

Het ontruimingsplan die deel uitmaakt van het bedrijfsnoodplan dient werkbaar en up-to-date zijn en moet voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Hierbij moet u denken aan gemeentelijke bouwverordeningen en eventuele gebruiksvergunningen

Dijkstra BHV Support ondersteunt bij het maken en implementeren van uw ontruimingsplan. Wij kunnen u alle werk uit handen nemen, maar kunnen u ook begeleiden in het opstellen van een ontruimingsplan. Hierbij nemen wij de NTA 8112 richtlijn als uitgangspunt.

Meer informatie en kosten:
Neem voor uitgebreide informatie en een prijsopgave contact met ons op.
Tel: 06-45921595
Mail: dijkstrabhvsupport@dbhvs.nl