Skip to main content

REANIMATIE- en AED CURSUS BASIS

Over de cursus:
De cursus is bedoeld voor iedereen die op een veilige en verantwoorde manier wil leren reanimeren en daarbij de AED (automatische externe defibrillator) kan gebruiken. Het accent van de opleiding ligt op de praktijk. Na het volgen van de basiscursus is de deelnemer in staat om bij een slachtoffer met een (vermoedelijke) circulatiestoornis een adequate reanimatie te kunnen uitvoeren en daarbij de AED in te zetten.

Waar:
De opleiding kan op uw eigen locatie (In-Company) worden verzorgd, maar kan ook in ons opleidingscentrum in Groningen worden gevolgd.

Aantal deelnemers:
De groep bestaat uit maximaal 9 deelnemers.
De cursus duurt 3,5 uur.

Meer informatie en kosten:
Neem voor uitgebreide informatie en een prijsopgave contact met ons op.
Tel: 06-45921595
Mail: dijkstrabhvsupport@dbhvs.nl