Skip to main content

RI&E

RI&E is een afkorting van Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het is een verplicht onderdeel van de Arbowet  waar bijna alle werkgevers aan moeten voldoen. Door een RI&E worden mogelijke risico’s binnen het bedrijf in kaart gebracht en kunnen er maatregelen genomen worden om deze te beperken of uit te sluiten. Het opstellen van de RI&E behoort tot de taken van de preventiemedewerker, maar binnen kleine bedrijven is het vaak de directeur, al dan niet met hulp van enkele werknemers, die de RI&E uitvoert. Om tijd te besparen en er zeker van te zijn dat de RI&E goed, volledig en up-to-date is, kun je er ook voor kiezen het opstellen ervan uit handen te geven aan Dijkstra BHV Support.

Meer informatie en kosten:
Neem voor uitgebreide informatie en een prijsopgave contact met ons op.
Tel: 06-45921595
Mail: dijkstrabhvsupport@dbhvs.nl