Skip to main content

OEFENINGEN OP EIGEN LOCATIE

Volgens de Arbowet, maar ook uit uw opgestelde RI&E zal naar voren komen dat er op locatie geoefend moet worden. Maar wat nog belangrijker is… een kans om te ontdekken of uw BHV organisatie en medewerkers weten wat ze moeten doen in geval van een calamiteit. U heeft als werkgever de plicht zorg te dragen voor de veiligheid van uw medewerkers. Dus mochten er naar aanleiding van een oefening zaken aan de orde komen die onduidelijk zijn of zelfs niet goed geregeld, dan heeft u hierdoor de kans om hier verbetering  in aan te brengen.

In een bedrijfsnood- en ontruimingsplan wordt omschreven wat de procedures zijn in geval van een calamiteit, maar ook wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de directie, de BHV organisatie en de medewerkers tijdens een calamiteit. Een oefening op locatie is ook een moment waarop de opgestelde procedures vanuit dit plan getoetst kunnen worden en indien nodig worden aangepast.

Dijkstra BHV Support heeft veel ervaring in het organiseren en begeleiden van een oefening. Door een oefenleider van Dijkstra BHV Support in te huren, weet u zeker dat de oefening op een veilige verantwoordelijke wijze wordt begeleidt. Maar ook dat het door u opgestelde beleid betreffende interne procedures onderdeel uitmaakt van de oefening.

Meer informatie en kosten:
Neem voor uitgebreide informatie en een prijsopgave contact met ons op.
Tel: 06-45921595
Mail: dijkstrabhvsupport@dbhvs.nl