Skip to main content

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook Dijkstra BHV Support is als dienstverlenende organisatie verplicht zich te houden aan de privacyregels. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u meer inzicht te kunnen bieden in de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken.

Welk type persoonsgegevens worden verwerkt in het systeem?

Wanneer u zich inschrijft voor een BHV training worden de volgende gegevens door Dijkstra BHV Support verwerkt:

 • Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mail;
 • Gegevens contactpersoon (voorletters, achternaam, e-mailadres);
 • Gegevens cursisten (voorletters, achternaam, geboortedatum;
 • Persoonlijke gegevens worden doorgeven aan subverwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken (dit wordt duidelijk aangegeven indien van toepassing)
 • Voorkeur(en) voor trainingsdatum en -locatie.

Voor welke doeleinden gebruikt Dijkstra BHV Support de persoonsgegevens?

Dijkstra BHV Support verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken uw naam voor een correcte adressering van de factuur van de betreffende training(en);
 • We zullen uw telefoonnummer gebruiken om met u te kunnen communiceren over de trainingen, de voortgang en de betaling;
 • We gebruiken de gegevens van de deelnemer voor uw en onze administratie, voor de certificaten en voor cursusherinneringen;
 • We slaan de gegevens op van de cursisten zodat wij u tijdig kunnen herinneren aan een herhalingstraining;
 • We verwerken e-mailadressen om de cursisten (in cc: aan contactpersoon) rechtstreeks te kunnen uitnodigen voor hun training;
 • We verwerken de voorkeur(en) voor trainingsdatum en -locatie om uw medewerkers op de juiste tijd, op de juiste tijd te verwelkomen voor hun training.
 • Als u om wat voor reden dan ook het niet eens bent met ons privacybeleid en u wilt uw gegevens verwijderen, dan kan dat. Wij zullen uw gegevens verwijderen uit onze systemen mits u heeft voldaan aan uw (financiële) verplichtingen.

De persoonsgegevens die Dijkstra BHV Support deelt met anderen

Om deelnemers te voorzien van (elektronisch) lesmateriaal en/of (na afloop van een training) te kunnen certificeren is het zaak dat Dijkstra BHV Support de deelnemersgegevens heeft om de opdrachtgevers en cursisten te kunnen voorzien van deze bescheiden.

Website en Social media

Dijkstra BHV Support is niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Dijkstra BHV Support maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die of op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. Dijkstra BHV Support plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van haar website of voor het leveren van een gevraagde dienst. In het geval van gebruik van tracking cookies, bedoeld voor marketingdoeleinden, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van uw browser om te zien hoe u dit kunt doen. Dijkstra BHV Support kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn.

Google Analytics

De diensten en websites van Dijkstra BHV Support kunnen ook gebruikmaken van cookies van Google Analytics. Dat is een dienst van Google om gedetailleerde statistieken van een website te verzamelen. Dijkstra BHV Support gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dijkstra BHV Support staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Andere websites

Op de website van Dijkstra BHV Support kunt u links naar andere websites aantreffen. Dijkstra BHV Support draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

Hoe lang bewaart Dijkstra BHV Support uw gegevens?

Dijkstra BHV Support bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die Dijkstra BHV Support verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij Dijkstra BHV Support laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij Dijkstra BHV Support.

Wijzigingen

Dijkstra BHV Support behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Dijkstra BHV Support een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via onze website.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Dijkstra BHV Support persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.

Dijkstra BHV Support

Telefonisch: 06-45921595

Website: laat uw bericht achter onder ‘Contact’

Wanneer u van mening bent dat Dijkstra BHV Support niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl